$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

$type=grid$count=4$cate=0$rm=0$sn=0$au=0$cm=0$show=home

Τῆς Πανηγύρεως ἡ ἀπόδοσις… ἤ, Πανηγυρίζοντας κι ἐφέτος τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες


Στὴ Μνήμη τοῦ Βασιλείου Παντ. Σκλάβου,Ἐπιτρόπου τῆς ἐνορίας μας ( †29-1-2021)

Καί μέ τό "Δι᾿ εὐχῶν....", ἀφοῦ ἁγιαστεῖ ὁ κόσμος καί λάβει μαζί μέ τό ἀντίδωρο τό κέρασμα, τό Πανηγύρι κλείνει τή θύρα του στόν φετεινό τό χρόνο καί αὐτό πού ἀκολουθεῖ πιά εἶναι ἡ γνωστή ἡ καθημερινότητα.

Ὡστόσο, κάτι ἀπομένει στήν ψυχή ὡς καταστάλαγμα ἀπό τήν ὅλη αὐτή τή διαδικασία τῆς προετοιμασίας, ἀλλά καί τῆς αἴγλης πού ἐμφανίζει τό πανηγύρι τοῦτο. Κι αὐτό ἐμφανῶς ἐντοπίζεται, στήν ἐσωτερική χαρά, πού βεβαιώνεται μέσα ἀπό ἕνα πλῆθος βιωματικῶν καταστάσεων καί φωτεινῶν στιγμῶν, οἱ ὁποῖες καταυγάζουν τό εἶναι τοῦ κάθε πιστοῦ. Ἄς τίς ἀναζητήσουμε, παραμερίζοντας τά παραπετάσματα τοῦ ἐνθουσιασμοῦ, τῆς κόπωσης καί τῆς ἀγωνίας, πού διατρέχει ὅλες αὐτές τίς ἑόρτιες ὧρες.

Στήν ἀρχή, λοιπόν, τῆς ἀκολουθίας ὄλα εἶναι φωτεινά, λαμπρά, δεμένα πάντα μέ μιά ἰδιότυπη ὑπεροχή: στοιχεῖο πού συνέχει αὐτές τίς στιγμές, οἱ ὁποῖες ξεχωρίζουν ἐξάπαντος μέσα στήν ἐνοριακή Κοινότητα. Ἄλλωστε, κι ἡ ἴδια ἡ λέξη Πανήγυρις σημαίνει, ὑποδηλοῖ καί ἐμφανίζει κάτι ξεχωριστό στό χῶρο τῆς κάθε Κοινότητας ἀνθρώπων. Γι᾿ αὐτό καί ὑπάρχει ἡ συνδρομή πάντων τῶν ἑορταστῶν, ἡ τιμητική παρουσία τους καί φυσικά ἡ ψυχολογία τῆς εὐφροσύνης πού προσφέρει ἡ Γιορτή. Νομίζεις πώς ἐκείνη τή μέρα ὁ θάνατος ἔχει ξεπεραστεῖ-τόση εἶναι δηλαδή ἡ εὐφροσύνη! Κι ἄς ξέρεις ὅτι εἶσαι μελλοθάνατος, ὅπως ὅλοι ὅσοι συμπράττουν, συμμετέχουν βιώνουν τή γιορτή ὡς μιά ξεχωριστή ἡμέρα, πού σημειώνεται ἀκόμα καί στό ἡμερολόγιο διαφορετικά ἀπό τίς ἄλλες, καθώς εἶναι γραμμένη μέ ἐντονότερα γράμματα καί μέ σταυρό. 

Αὐτό ὅμως δέν ἔχει τόσο μεγάλη σημασία, ὅσο ἔχει τό ν᾿ ἀφουγκραστεῖς, μέ γαλήνη καί συγκίνηση, μέ κατάνυξη καί δέος ἐκεῖνες τίς μυστικές φωνές πού φωλιάζουν στήν ψυχή, φωνές εὐλογημένες πού ἔρχονται μαζί μέ τίς Μνῆμες τῶν Προσώπων πού στελέχωσαν αὐτούς τούς χώρους περνώντας στή συνέχεια στό βάθος τῆς σκηνῆς. Φωνές ἀγαπημένες. Μορφές ἁγιωτικές, χλωμές, ὡσάν τή φλόγα τοῦ μελισσοκεριοῦ σέ ὥρα ὀρθρινή, πού παραστέκουν καί ζοῦνε (πρβλ. Β΄ Κορ. 6, 9-10) σιμά μας, συντροφεύοντας τίς θλίψεις μας καί τίς χαρές μας, κρατώντας πάντα τό γνήσιο ἰσοκράτημα τῆς Ἀγάπης καί τῆς κατανόησης, ἰδιαίτερα σ᾿ αὐτούς τούς ἄγριους καιρούς πού ἐξατμίζεται καί τό ἔσχατο μόριο φιλανθρωπίας, φιλοτιμίας καί προσφορᾶς.

Προνομιακά ό Θεός μᾶς ἔταξε νά κυκλοφοροῦμε καθημερινά σέ χώρους, πού μέρα τή μέρα, χρόνο τό χρόνο μειώνονται σέ ἀνθρώπινο δυναμικό, γιατί τά παλαιά, τά πατρογονικά τά σπίτια ἔπαψαν νά εἶναι γιά τούς νεότερους οἱ εὔκρατοι ἐκεῖνοι χῶροι, ὅπου ἀναπτύσσεται τό εἶναι, καθώς ή ἐγκατοίκηση σ᾿ αὐτά μοιάζει ν᾿ ἀποτελεῖ καί νά εἶναι μιά βιολογική συνέχεια, ὥστε νά μπορέσει νά εὐδοκιμήσει καί ν᾿ αὐγατίσει ἡ ἐνοριακή Κοινότητα. Ὅμως αὐτά, μέ τήν εἰσβολή τῆς νεωτερικότητας καί τῆς ἐπιθυμίας γιά ὑπεροχή, πέρασαν στήν ἱστορία.

Κάθε τόσο τά στασίδια ἀδειάζουν· φεύγουν οἱ παλιοί γιά τήν Αἰωνιότητα, δίχως νά ξέρουν ποῦ ν᾿ ἀφήσουν, τό, ἀγράφῳ κληρονομικῷ δικαίῳ, στασίδι πού τό βρῆκαν ἀπό τούς προγόνους τους. Γι᾿ αὐτό φεύγοντας ἀπομένει κενός ὁ τόπος περιμένοντας..... Περιμένοντας τήν ἐπερχόμενη ἐρημία, ὅταν κι ὁ τελευταῖος ἐνορίτης θά περάσει τό κατώφλι τῆς ἐκκλησιᾶς μέ τό στερνό ἀντίδωρο στό χέρι. Ὅταν ὁ παπάς θά πεῖ τό στερνό του "Δι᾿ εὐχῶν…» κι ὕστερα θά σκοτεινιάσει ὁ τόπος θά σβύσει καί τό στερνό τό λαδοκάντηλο, θά ἔρχονται οἱ χειμῶνες μέ τά ἅγια Δωδεκαήμερα, οἱ ἄνοιξες μέ τίς Μεγαλοβδομάδες καί τό Πάσχα, τά καλοκαίρια μέ τούς εὐλογημένους τούς Δεκαπνταύγουστους κι ἡ ἐρημιά θά πλανιέται ἀνάμεσα στίς σκοτεινές γωνιές τοῦ ναοῦ, ἐπιχειρώντας τή μόνιμη πλέον ἐγκατάσταση. 

Πού δέ θά γίνει, ὅμως, ποτέ, γιατί μέσα σ᾿ αὐτούς τούς ἱερούς τούς χώρους πλανιῶνται οἱ ψυχές τῶν Κτητόρων, τῶν εὐκλεῶς ἱερατευσάντων, τῶν εὐλαβῶν ἱεροψαλτῶν, ἐπιτρόπων, ἀφιερωτῶν καί ἐνοριτῶν. Μιά λιτανεία ψυχῶν πού ἔχουν πιά δεθεῖ μέ τό χῶρο, πού καταλύει τό χρόνο καί συνορεύει σέ τελεια ἀσφαλεια μέ τό Θεό. Ὅλοι αὐτοί, λοιπόν, εἶναι ἡ καθημερινή συντροφιά μας, καθώς ἀραιώνει ὁ κόσμος. Ὅλοι αὐτοί εἶναι ἡ ἐλπίδα μας, ὅταν θά κλείσουμε γιά στερνή φορά τή θύρα τοῦ ναοῦ καί δέν θά ὑπάρξει ἑπόμενη. Γι᾿ αὐτό καί προανάφερα πώς, προνομιακά ό Θεός μᾶς ἔταξε νά διακονοῦμε αὐτούς τούς χώρους....

Τέλος τῆς πανηγύρεως καί ἡ ἀπόδοσή της στόν ἐπόμενο τό χρόνο. Ὡστόσο, θά χρειαστεῖ νά σκεφτοῦμε, καθώς προσκυνοῦμε, πρίν ἀναχωρήσουμε γιά τό σπίτι μας, ὅτι με τό τέλος τῆς πανηγύρεως προετοιμάζεται, ὑφαίνεται στόν ἀργαλειό τοῦ χρόνου καί ἡ δική μας στερνή φορά. Τήν περιμένουμε.....

π. Κων. Ν. Καλλιανός

ΣΧΟΛΙΑ

CELESTINO | FOR WOMEN & MEN

Όνομα

''Πλατεία",22,''ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ",51,'Ένωση Ξενοδόχων Σκοπέλου,27," ΠΡΩΤΕΥΣ",176," kouziνα " souvlaki and health bar,2,"Η Γλωσσιώτισα",4,"Μονόγραμμα",10,"Ο ΝΙΚΟΣ",1,"Στο Ψητό",4,"Kastani" Beach Bar,2,<< Σκόπελος Πράσινη και Καθαρή >>,5,<< Το νησί μας πρώτα - δημιουργία ξανά >>,33,15ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ,14,1ο «Πεπαρήθειο» Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου,3,25η ΜΑΡΤΙΟΥ,33,28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,14,Α.Ο.Κεραυνός,19,ΑΓΓΕΛΙΕΣ,23,Άγγελος Ξηντάρης,3,ΑΓΙΑΣΜΟΣ,18,ΑΓΙΟΣ ΡΗΓΙΝΟΣ,22,Αγροεφόδια,25,ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ,2,Αγρότες,11,ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ,14,ΑΔΜΗΕ,6,ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ - ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΙΣΗ,8,ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,17,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,98,ΑΚΙΝΗΤΑ,3,ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ,142,ΑΛΙΕΙΑ,10,Αλλοδαποί,1,ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ,44,ΑμεΑ,1,ΑΝΕΣ FERRIES,201,ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ,6,ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ,128,ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ,56,Αντωνίου,2,ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΙΕΣ,10,Απάτη,6,ΑΠΕΡΓΙΑ,14,ΑΠΟΚΡΙΕΣ,113,Απολογισμός,3,ΑΠΟΨΕΙΣ,6,ΑΡΘΡΟ - ΚΕΙΜΕΝΟ,140,ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΣΠΟΡΑΔΩΝ,82,ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,45,ΑΤΥΧΗΜΑ,6,ΑΦΙΕΡΩΜΑ,7,Β.ΣΠΟΡΑΔΕΣ,2,ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ,64,ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ,8,ΒΙΝΤ,1,ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟΚΡΙΑΣ,16,ΒΙΝΤΕΟ ΔΙΑΦΟΡΑ,8,ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ,70,ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,33,ΒΙΝΤΕΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ,18,Βλάβες,14,ΒΟΛΟΣ,3,ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ,44,ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,38,ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,9,ΓΙΑΤΡΟΣ,83,ΓΙΟΡΤΗ,210,ΓΛΩΣΣΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,115,ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ,50,ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,36,Δ.ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ,4,ΔΑΣ ΟΤΑ,8,ΔΕΗ,30,ΔΕΥΑΣ,70,Δήμαρχος Αλοννήσου,7,Δήμαρχος Σκιάθου,3,ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,204,ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ,24,ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,39,ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ,32,ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,1052,Δημοτικά - Tοπικά νέα ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΒΙΝΤΕΟ,1,ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ,42,ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,163,Δημοτική Δημοκρατική Κίνηση Πολιτών,13,Δημοτική Τοπική Κοινότητα Σκοπέλου,1,Δημοτική Υπέρβαση,24,Δημοτικό (Βίντεο),9,Δημοτικό Συμβούλιο,32,ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,88,Δημοτικός Σύμβουλος,41,Δημοτικός υπάλληλος,1,Διαγωνισμός,4,Διαδίκτυο,8,Διακοπές,142,Διάφορα κείμενα,29,ΔΙΑΦΟΡΕΣ,9,ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,7,ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ,4,ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ,79,Δυστύχημα,4,ΔΩΡΕΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ,237,Εγκαίνια,14,Εθελοντισμός,8,ΕΘΙΜΟ,1,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,693,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,387,Εκδηλώσεις καλοκαιριού 2011-2013(φωτό),12,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,142,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ,274,Εκδρομή,2,ΕΚΘΕΣΗ,2,Έκθεση,1,Εκλογές,143,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,79,Ελαιοπαραγωγή,13,Ελαιοτριβείο,9,ΕΛΛΑΔΑ,65,ΕΜΒΟΛΙΟ,4,ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ,2,Εμπόριο προϊόντων,69,Ενέργεια-Θέρμανση,4,ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,132,ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ - ΖΗΤΗΣΗ,12,ΕΠΙΔΟΜΑ,3,ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,2,Επισκευή,2,Επιστήμη,9,ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ,13,Επιτάφιος (φωτό),8,Επιχείρηση-Ανάπτυξη,3,ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ,42,ΕΡΓΑΣΙΑ,114,Ευχές,135,Εφημερίδα Βόρειες Σποράδες,1,Ζώα,7,Η Κληματαριά,26,Η Νησιώτισσα,2,Θαλάσσιο ατύχημα,2,ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ,1,ΘΕΑΤΡΟ,31,ΘΕΟΦΑΝΙΑ,29,ΘΕΣΣΑΛΙΑ,2,Ι.Μ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ,252,Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,26,Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης,3,ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΚΡΑΤΣΑ,1,ΙΣΡΑΗΛ,1,Ιστορία,7,Ιστορικά μέρη,2,Ιωάννης Καραγκιόζος,1,Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ,24,Κ.Α.Π.Η.,1,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ,41,ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,196,ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ,17,ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ,33,Κατασκευές,8,Καταστροφές,25,ΚΕΙΜΕΝΑ π. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ,238,Κέντρο Κοινότητας,17,Κέντρο Υγείας,48,Κιβωτός του Κόσμου,8,ΚΚΕ,53,Κλοπή,10,Κοινότητα,83,ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ,77,ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ,7,ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,3,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,252,ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ,302,ΚΟΣΜΟΥΓΕΙΑ,1,ΚΟΣΜΟΫΓΕΙΑ,25,Κοτανίδης,1,Κτηματολόγιο,4,ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ,57,Λιμάνι,5,ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ,41,Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου,25,ΛοΪζεια 2011,1,Λούνα Παρκ,1,ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,80,Λύκειο,2,Μ.Μ.Ε.,4,Μαθήματα,4,Μάθηση,1,Μαντούδι,17,Μανώλης Ραμαντάνης,3,Μάρκετ Τροφίμων,13,ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ,1,Μεταφορές,6,ΜΚΟ "ΠΛΕΓΜΑ",26,ΜΜΕ,17,ΜΟΥΣΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ,58,Ν.Ι.Κ.Ο.Σ,11,Ναρκωτικά,4,ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,1,Νεκτάριος Ρήγας,3,ΝΕΟ ΕΤΟΣ,4,ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,87,ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,14,Νικόλαος Καπαδούκας,6,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ,1,Ξενοδοχεία,11,ΟΑΕΔ,3,ΟΓΑ,1,Ομάδα Εργασίας Πολιτισμού,2,Ομιλία,22,ΟΝΝΕΔ,5,Οραμα-Συνεργασία-Ανάπτυξη,20,ΟΤΕ,1,Οφειλές,3,ΟΧΗΜΑΤΑ,1,Π.Α.ΜΕ,12,Παγκόσμια ημέρα,7,Παιδική Χαρά,2,Παιδικός Σταθμός,13,Παλαιό Κλήμα,3,ΠΑΡΑΔΟΣΗ,272,Παραδοσιακή Γωνιά,34,ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ,4,ΠΑΡΑΛΙΑ,2,ΠΑΣΧΑ,146,Πάτερ Αλέξιος,5,ΠΕΝΘΟΣ,46,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,138,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,26,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,223,Πολιτική Προστασία,12,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ "ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ" ΓΛΩΣΣΑΣ,9,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΚΛΗΜΑΤΟΣ,19,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,23,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,20,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,322,Πόντος,1,Πρατήριο υγρών καυσίμων,1,Προβιάς,25,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,69,Πρόεδρος,37,ΠΡΟΛΗΨΗ,134,Πρόσκοποι Σκοπέλου,8,ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,278,Πρωτομαγιά,12,Πρωτοχρονιά,62,Πρωτοχρονιά (Βίντεο),5,Πυρκαγιά,50,ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ,53,ΠΩΛΗΣΗ,6,Πώληση,3,Ρύθμιση,1,Σάκης Ζλατούδης,4,ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ,7,Σεισμός,8,ΣΚΙΑΘΟΣ,36,ΣΚΟΠΕΛΟΣ,5,Σπύρος Λεμονής,11,ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΗΣ,128,Συγκοινωνίες,8,Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου-Λυκείου,40,Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού,70,Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου,11,Σύλλογος Γυναικών Σκοπέλου,1,Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Σκοπέλου,3,Σύλλογος Επαγγελματιών Γλώσσας και Λουτρακίου,30,Συνάντηση,2,ΣΥΝΑΥΛΙΑ,32,Συνεργασία-Όραμα-Ανάπτυξη,6,ΣΥΡΙΖΑ,23,ΣΧΟΛΕΙΑ,206,Σχολή Γονέων,1,ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,54,Σχολική Επιτροπή,2,ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,5,ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,1,ΤΑΧΙ,3,Ταχυμεταφορές,5,Τέντες-Ταπετσαρίες-Καλύμματα,1,ΤΕΧΝΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΑ,64,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ,179,ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,283,Τουριστική Επιτροπή Σκοπέλου,33,ΤΡΑΠΕΖΑ,1,Τράπεζα,10,Τρόφιμα,21,Τροχαίο,2,ΥΓΕΙΑ,383,Υγρά καύσιμα,1,Υδατοδρόμιο,1,Ύδρευση,1,Υπουργός,28,Φαγητό,163,ΦΑΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,56,ΦΕΣΤΙΒΑΛ,123,Φόλες-Δηλητήριο,1,Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κων. Νάνος,10,ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ,82,Φώκια,1,ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ,1,Χιονόπτωση,28,Χορευτική Ομάδα "Διαμαντής Παλαιολόγος",1,Χορευτική ομάδα Γλώσσας-Λουτρακίου,36,Χορευτικό,9,Χορευτικό Συγκρότημα "Διαμαντής Παλαιολόγος",7,ΧΟΡΟΣ,19,ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ,1,Χρήστος Βασιλούδης,26,Χριστούγεννα,198,Χριστούγεννα (βίντεο),1,Χώρα Σκοπέλου,75,Ψαροταβέρνα "ο Βράχος",20,Ψητοπωλείο ''η Κληματαριά",11,Ψιλικά είδη,2,ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ,181,AΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΣΩΠΑ,66,ACS Σκοπέλου,8,Aegean Flying Dolphins,4,Aqua Ferries,1,ARAMIS,21,Beach Bar,1,Best Shop,242,Camphill,2,COSMOSHEALTH,17,DREAM cars,2,DroneView,8,Gantas,1,GIOLDASIS COMPUTERS NETWORKS,1,GOUMAS TRANS,3,GOUMAS transport,2,HELLENIC SEAWAYS,21,Husqvarna,3,magali,9,Natura,1,Perivoliou,2,Rigas Hotel,9,RIGAS SERVICE COMPUTER & CELL PHONES,1,Saintukeri,5,SkiathosLife.gr,10,Skopelos Holidays Hotel and Spa,21,Spyrou Hotels,52,Spyrou Philoxenia,19,Spyrou Skopelos Experience,32,Vicko,43,YOUTUBE,4,
ltr
item
ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ: Τῆς Πανηγύρεως ἡ ἀπόδοσις… ἤ, Πανηγυρίζοντας κι ἐφέτος τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες
Τῆς Πανηγύρεως ἡ ἀπόδοσις… ἤ, Πανηγυρίζοντας κι ἐφέτος τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες
Τῆς Πανηγύρεως ἡ ἀπόδοσις… ἤ, Πανηγυρίζοντας κι ἐφέτος τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες
https://1.bp.blogspot.com/-0D9MsV1N1yg/YCKXD_bCLGI/AAAAAAAB238/3YybdNaUxdExtFtC21uH3D4SONWcU2okACLcBGAsYHQ/w266-h400/11.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-0D9MsV1N1yg/YCKXD_bCLGI/AAAAAAAB238/3YybdNaUxdExtFtC21uH3D4SONWcU2okACLcBGAsYHQ/s72-w266-c-h400/11.jpg
ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
https://www.dromenatoutopoumas.gr/2021/02/blog-post_9.html
https://www.dromenatoutopoumas.gr/
https://www.dromenatoutopoumas.gr/
https://www.dromenatoutopoumas.gr/2021/02/blog-post_9.html
true
1871062361202337554
UTF-8
Φόρτωση όλων των μηνυμάτων Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις Δείτε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα... Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Προβολή όλων Συνιστάται για εσάς ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ SEARCH ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης ΠΙΣΩ ΑΡΧΙΚΗ Κυριακή Δευτέρα Tρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Tρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Mάρτιος Aπρίλιος Mάιος Ιούνιος Ιούλιος Aύγουστος Σεπτέβριος Oκτώβριος Nοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Mαρ Aπρ Mάιος Ιου Ιου Aυγ Σεπ Οκτ Nοε Δεκ Μόλις τώρα Πριν από 1 λεπτό $$1$$ minutes ago Πριν από 1 ώρα $$1$$ hours ago Χθες $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Παρακολουθούν Ακολουθεί Το περιεχόμενο είναι κλειδωμένο ΒΗΜΑ 1: Μοιραστείτε με ένα κοινωνικό δίκτυο Κάντε κλικ στο σύνδεσμο στο κοινωνικό σας δίκτυο Αντιγραφή όλων των κωδικών Επιλέξτε όλο τον κώδικα Όλοι οι κωδικοί αντιγράφηκαν στο πρόχειρο σας Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή των κωδικών / κειμένων, πατήστε [CTRL] + [C] (ή CMD + C με Mac) για αντιγραφή Πίνακας Περιεχομένων