$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

$type=grid$count=4$cate=0$rm=0$sn=0$au=0$cm=0$show=home

Θέσεις της δημοτικής παράταξης "ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ" | 3η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Συμμετοχή στην 3η τακτική δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Σκοπέλου.

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 15-02-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 έως 12:00.


Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου Δ ́ τριμήνου 2020»

- Ψηφίζω ΥΠΕΡ

2. «Μη διακοπή και μη αλλαγή χρήσης λειτουργίας των κτιρίων Δημαρχείου Σκοπέλου και του κτιρίου

που στεγάζεται το Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις στη Γλώσσα Σκοπέλου»

- Ψηφίζω ΥΠΕΡ


3. «Κάλυψη των μη επιλέξιμων εργασιών στην υποβολή της πρότασης για τη χρηματοδότηση των

πράξεων «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου Δημαρχείου Σκοπέλου» και «Ενίσχυση της

ενεργειακής απόδοσης κτιρίου Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Γλώσσας Σκοπέλου»

-- Ψηφίζω ΥΠΕΡ με τις εξής ερωτήσεις 1)Γνωρίζουμε το ύψος των μη επιλέξιμων εργασιών;


2) Έχουμε επαρκή ταμειακά διαθέσιμα να καλύψουμε αυτό το κόστος;

Θα παρακαλούσα τον κ. Δήμαρχο και πρόεδρο της Επιτροπής να μου απαντήσει, αν γνωρίζει.

Στα συμβούλια δια περιφοράς δεν έχουμε την δυνατότητα να λάβουμε απαντήσεις ή να

λύσουμε κάποιες απορίες μας, πριν την κατάθεση της ψήφους μας.


4. «Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης των πράξεων «Ενίσχυση της ενεργειακής

απόδοσης κτιρίου Δημαρχείου Σκοπέλου» και «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου Γυμνασίου

με Λυκειακές τάξεις Γλώσσας Σκοπέλου»

-- Ψηφίζω ΥΠΕΡ με την εξής ερώτηση -Ποιο είναι το ύψος των αιτούμενων χρηματοδοτήσεων

των ανωτέρω πράξεων;


5. «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή νομικής υποστήριξης στη Διεύθυνση

Πολεοδομίας επί ερωτήματος της Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας περί εκτάσεων στην περιοχή ΒΟΤΣΗ

Αλοννήσου, μελέτη σχετικού φακέλου και σύνταξη απαντήσεων»

-- Ψηφίζω ΥΠΕΡ


6. «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου α) για τη μελέτη φακέλου και σύνταξη υπομνήματος για

απόκρουση ανακοπής Τακτικού Ευαγγέλου που εκκρεμεί στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο

Βόλου, β) παροχή γνωμοδοτικής υποστήριξης περί κατεδάφισης αυθαίρετου κτίσματος »


Είναι μία υπόθεση που εκκρεμεί χρόνια και από πληροφορίες, χωρίς να έχω γνώση του

φακέλου, ο κ. Ευάγγελος Τακτικός ταλαιπωρείται και με οικονομική ζημία . Δεν είμαι υπέρ της

κατεδάφισης του αυθαιρέτου αλλά υπέρ της νομιμοποίησης αυτού, και από την στιγμή που

αιτείται ανακοπή εκτέλεσης της πράξης, ο δικηγόρος που θα ορισθεί να εξετάσει όλες τις

παραμέτρους και να δοθεί στον κ. Τακτικό όλος ο απαραίτητος χρόνος για την τακτοποίηση

της υπόθεσης.

Παρακαλώ όπως η πρότασή μου τεθεί σε ψηφοφορία.


7. «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δημοτικού Λιμενικού

Ταμείου Σκοπέλου, οικονομικού έτους 2021» (σχετ. η υπ’ αριθ. 1/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου)


Η μη συμμετοχή μας ως παράταξη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

και με καθαρά δική σας υπαιτιότητα, καθιστά την ενημέρωση αδύνατη ως προς τα έργα, τις

δράσεις και εν γένει την όλη λειτουργία του ΝΠΔΔ. Στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει γίνει

κάποια συζήτηση στο πλαίσιο των ενημερώσεων και ιδιαίτερα για την πορεία του έργου του

Λιμένα Αγνώντα. Απ ότι βλέπω στον προϋπολογισμό, είμαστε στην διαδικασία σύνταξης της

μελέτης, επομένως βρισκόμαστε σε αρχικό στάδιο και αν μια μελέτη θέλει περίπου 500.000,00€

να υλοποιηθεί σκεφτείτε τι προϋπολογισμού θα είναι το έργο και αν υπάρξει ανάλογη πράξη

χρηματοδότησης. Θεωρώ ότι η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

δεν θα είναι ευοίωνη, τα έσοδα από ιδίους πόρους δεν επαρκούν για να καλύψουν την ετήσια

λειτουργία του Λιμενικού Ταμείου και η διεκδίκηση και η ένταξη σε χρηματοδοτικές πράξεις

είναι η μόνη διέξοδος.

Καταψηφίζω τον προϋπολογισμό 2021 και το Ο.Π.Δ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου


8. «Τιμολογιακή Πολιτική Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έτους 2021» (σχετ. η υπ’ αριθ. 003/2021 Απόφαση Δ.Σ .

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)»


Προκειμένου να συνταχθεί ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 της ΔΕΥΑ Σκοπέλου,

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη απόφασης από το Δ.Σ. της επιχείρησης και η έγκρισή

της από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκοπέλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην λήψη της σχετικής απόφασης, την οποία

καλούμαστε να εγκρίνουμε σήμερα, όμως θέλω να επισημάνω ότι στο εισηγητικό μέρος της,

παρουσιάστηκαν στο Σώμα οικονομικά στοιχεία που αφορούν μόνο τα έσοδα του οικονομικού

έτους 2020, με την επισήμανση ότι ήταν μειωμένα κατά 24% από τη χρήση του 2019. Αυτό δεν

μας δίνει την οικονομική εικόνα και ο λόγος είναι ,ότι έγινε μια πολύ σημαντική παράληψη δεν

συμπεριέλαβαν στην απόφαση την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των εξόδων. Τα έξοδα

είχαν μείωση, αύξηση και ποιας τάξης, παρέμειναν ίδια με το 2019, ώστε να γνωρίζουμε την

οικονομική κατάσταση, την βιωσιμότητα της επιχείρησης και τους λόγους που προτάθηκε αυτή

η τιμολογιακή πολιτική.

Δεν μπορείς να αποφασίζεις για την επιβολή τελών, όταν δεν έχεις πλήρη οικονομική εικόνα.

Επαναλαμβάνεται το ίδιο κείμενο με μικρές διορθώσεις, δεν αγγίζετε το σοβαρό πρόβλημα

βιωσιμότητας της επιχείρησης, δεν μας ενημερώνετε για τα δάνεια, τις οφειλές σε προμηθευτές,

προσωπικό, εργολάβους, ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιο και ΔΕΗ, δεν προτείνετε λύσεις.

Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό δεν είναι εμπόρευμα, οι κυβερνητικές πολιτικές και το κρύψιμο

κάτω από το χαλί των πραγματικών προβλημάτων της ΔΕΥΑ, από όλες τις διοικήσεις της, την

οδήγησαν σε αυτή την δεινή οικονομική κατάσταση και την μετέτρεψαν σε μια κοινωφελή

επιχείρηση ανταποδοτικού χαρακτήρα και όχι μόνο στην Σκόπελο αλλά σε όλη την Ελλάδα,

κάπως έτσι λειτουργούν οι ΔΕΥΑ.

Το μόνο που ακούω τόσα χρόνια είναι χρέη και μόνο χρέη και η ΔΕΥΑ στέκεται με δεκανίκια. Ο

Σκοπελίτης πληρώνει το νερό ακριβά, αλλά δεν πληρώνει καθ’ αυτού το νερό που πραγματικά

καταναλώνει, πληρώνει διπλές χρεώσεις, όταν πάνω στο νερό προστίθεται και το ειδικό τέλος

και μετά υπολογίζεται το τέλος αποχέτευσης συν το Φ.Π.Α. Δεν το είδα σε άλλη ΔΕΥΑ, εκτός αν

εσείς γνωρίζετε το αντίθετο.

Καταψηφίζω την τιμολογιακή πολιτική του 2021 και κλείνω με την ιστορική φράση του Μεγάλου

Αλεξάνδρου “Ότι δεν λύνεται κόβεται”


ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΆΤΑΞΉ “ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ”


ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΡΒΕΛΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΧΟΛΙΑ

CELESTINO | FOR WOMEN & MEN

Όνομα

''Πλατεία",22,''ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ",51,'Ένωση Ξενοδόχων Σκοπέλου,27," ΠΡΩΤΕΥΣ",176," kouziνα " souvlaki and health bar,2,"Η Γλωσσιώτισα",4,"Μονόγραμμα",10,"Ο ΝΙΚΟΣ",1,"Στο Ψητό",4,"Kastani" Beach Bar,2,<< Σκόπελος Πράσινη και Καθαρή >>,5,<< Το νησί μας πρώτα - δημιουργία ξανά >>,33,15ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ,14,1ο «Πεπαρήθειο» Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου,3,25η ΜΑΡΤΙΟΥ,33,28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,14,Α.Ο.Κεραυνός,19,ΑΓΓΕΛΙΕΣ,23,Άγγελος Ξηντάρης,3,ΑΓΙΑΣΜΟΣ,18,ΑΓΙΟΣ ΡΗΓΙΝΟΣ,22,Αγροεφόδια,25,ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ,2,Αγρότες,11,ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ,14,ΑΔΜΗΕ,6,ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ - ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΙΣΗ,8,ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,17,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,98,ΑΚΙΝΗΤΑ,3,ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ,142,ΑΛΙΕΙΑ,10,Αλλοδαποί,1,ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ,44,ΑμεΑ,1,ΑΝΕΣ FERRIES,201,ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ,6,ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ,128,ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ,56,Αντωνίου,2,ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΙΕΣ,10,Απάτη,5,ΑΠΕΡΓΙΑ,14,ΑΠΟΚΡΙΕΣ,113,Απολογισμός,3,ΑΠΟΨΕΙΣ,6,ΑΡΘΡΟ - ΚΕΙΜΕΝΟ,140,ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΣΠΟΡΑΔΩΝ,82,ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,44,ΑΤΥΧΗΜΑ,6,ΑΦΙΕΡΩΜΑ,7,Β.ΣΠΟΡΑΔΕΣ,2,ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ,64,ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ,8,ΒΙΝΤ,1,ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟΚΡΙΑΣ,16,ΒΙΝΤΕΟ ΔΙΑΦΟΡΑ,8,ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ,70,ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,33,ΒΙΝΤΕΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ,18,Βλάβες,14,ΒΟΛΟΣ,3,ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ,44,ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,38,ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,9,ΓΙΑΤΡΟΣ,83,ΓΙΟΡΤΗ,210,ΓΛΩΣΣΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,115,ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ,50,ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,36,Δ.ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ,4,ΔΑΣ ΟΤΑ,8,ΔΕΗ,30,ΔΕΥΑΣ,70,Δήμαρχος Αλοννήσου,7,Δήμαρχος Σκιάθου,3,ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,204,ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ,24,ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,39,ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ,32,ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,1052,Δημοτικά - Tοπικά νέα ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΒΙΝΤΕΟ,1,ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ,42,ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,163,Δημοτική Δημοκρατική Κίνηση Πολιτών,13,Δημοτική Τοπική Κοινότητα Σκοπέλου,1,Δημοτική Υπέρβαση,24,Δημοτικό (Βίντεο),9,Δημοτικό Συμβούλιο,32,ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,88,Δημοτικός Σύμβουλος,41,Δημοτικός υπάλληλος,1,Διαγωνισμός,4,Διαδίκτυο,8,Διακοπές,142,Διάφορα κείμενα,29,ΔΙΑΦΟΡΕΣ,9,ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,7,ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ,4,ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ,79,Δυστύχημα,4,ΔΩΡΕΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ,237,Εγκαίνια,14,Εθελοντισμός,8,ΕΘΙΜΟ,1,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,693,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,387,Εκδηλώσεις καλοκαιριού 2011-2013(φωτό),12,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,142,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ,274,Εκδρομή,2,ΕΚΘΕΣΗ,2,Έκθεση,1,Εκλογές,143,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,79,Ελαιοπαραγωγή,13,Ελαιοτριβείο,9,ΕΛΛΑΔΑ,64,ΕΜΒΟΛΙΟ,4,ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ,2,Εμπόριο προϊόντων,69,Ενέργεια-Θέρμανση,4,ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,132,ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ - ΖΗΤΗΣΗ,12,ΕΠΙΔΟΜΑ,3,ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,2,Επισκευή,2,Επιστήμη,9,ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ,13,Επιτάφιος (φωτό),8,Επιχείρηση-Ανάπτυξη,3,ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ,42,ΕΡΓΑΣΙΑ,114,Ευχές,135,Εφημερίδα Βόρειες Σποράδες,1,Ζώα,7,Η Κληματαριά,26,Η Νησιώτισσα,2,Θαλάσσιο ατύχημα,2,ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ,1,ΘΕΑΤΡΟ,31,ΘΕΟΦΑΝΙΑ,29,ΘΕΣΣΑΛΙΑ,2,Ι.Μ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ,252,Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,26,Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης,3,ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΚΡΑΤΣΑ,1,ΙΣΡΑΗΛ,1,Ιστορία,7,Ιστορικά μέρη,2,Ιωάννης Καραγκιόζος,1,Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ,24,Κ.Α.Π.Η.,1,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ,41,ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,196,ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ,17,ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ,33,Κατασκευές,8,Καταστροφές,25,ΚΕΙΜΕΝΑ π. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ,238,Κέντρο Κοινότητας,17,Κέντρο Υγείας,48,Κιβωτός του Κόσμου,8,ΚΚΕ,53,Κλοπή,10,Κοινότητα,83,ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ,77,ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ,7,ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,3,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,251,ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ,302,ΚΟΣΜΟΥΓΕΙΑ,1,ΚΟΣΜΟΫΓΕΙΑ,25,Κοτανίδης,1,Κτηματολόγιο,4,ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ,57,Λιμάνι,5,ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ,41,Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου,25,ΛοΪζεια 2011,1,Λούνα Παρκ,1,ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,80,Λύκειο,2,Μ.Μ.Ε.,4,Μαθήματα,4,Μάθηση,1,Μαντούδι,17,Μανώλης Ραμαντάνης,3,Μάρκετ Τροφίμων,13,ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ,1,Μεταφορές,6,ΜΚΟ "ΠΛΕΓΜΑ",26,ΜΜΕ,17,ΜΟΥΣΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ,58,Ν.Ι.Κ.Ο.Σ,11,Ναρκωτικά,4,ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,1,Νεκτάριος Ρήγας,3,ΝΕΟ ΕΤΟΣ,4,ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,87,ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,14,Νικόλαος Καπαδούκας,6,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ,1,Ξενοδοχεία,11,ΟΑΕΔ,3,ΟΓΑ,1,Ομάδα Εργασίας Πολιτισμού,2,Ομιλία,22,ΟΝΝΕΔ,5,Οραμα-Συνεργασία-Ανάπτυξη,20,ΟΤΕ,1,Οφειλές,3,ΟΧΗΜΑΤΑ,1,Π.Α.ΜΕ,12,Παγκόσμια ημέρα,7,Παιδική Χαρά,2,Παιδικός Σταθμός,13,Παλαιό Κλήμα,3,ΠΑΡΑΔΟΣΗ,272,Παραδοσιακή Γωνιά,34,ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ,4,ΠΑΡΑΛΙΑ,2,ΠΑΣΧΑ,146,Πάτερ Αλέξιος,5,ΠΕΝΘΟΣ,46,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,138,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,26,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,223,Πολιτική Προστασία,12,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ "ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ" ΓΛΩΣΣΑΣ,9,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΚΛΗΜΑΤΟΣ,19,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,23,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,20,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,322,Πόντος,1,Πρατήριο υγρών καυσίμων,1,Προβιάς,25,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,69,Πρόεδρος,37,ΠΡΟΛΗΨΗ,134,Πρόσκοποι Σκοπέλου,8,ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,278,Πρωτομαγιά,12,Πρωτοχρονιά,62,Πρωτοχρονιά (Βίντεο),5,Πυρκαγιά,50,ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ,53,ΠΩΛΗΣΗ,6,Πώληση,3,Ρύθμιση,1,Σάκης Ζλατούδης,4,ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ,7,Σεισμός,8,ΣΚΙΑΘΟΣ,36,ΣΚΟΠΕΛΟΣ,5,Σπύρος Λεμονής,11,ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΗΣ,128,Συγκοινωνίες,8,Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου-Λυκείου,40,Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού,70,Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου,11,Σύλλογος Γυναικών Σκοπέλου,1,Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Σκοπέλου,3,Σύλλογος Επαγγελματιών Γλώσσας και Λουτρακίου,30,Συνάντηση,2,ΣΥΝΑΥΛΙΑ,32,Συνεργασία-Όραμα-Ανάπτυξη,6,ΣΥΡΙΖΑ,23,ΣΧΟΛΕΙΑ,206,Σχολή Γονέων,1,ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,54,Σχολική Επιτροπή,2,ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,5,ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,1,ΤΑΧΙ,3,Ταχυμεταφορές,5,Τέντες-Ταπετσαρίες-Καλύμματα,1,ΤΕΧΝΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΑ,64,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ,179,ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,283,Τουριστική Επιτροπή Σκοπέλου,33,ΤΡΑΠΕΖΑ,1,Τράπεζα,10,Τρόφιμα,21,Τροχαίο,2,ΥΓΕΙΑ,383,Υγρά καύσιμα,1,Υδατοδρόμιο,1,Ύδρευση,1,Υπουργός,28,Φαγητό,163,ΦΑΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,56,ΦΕΣΤΙΒΑΛ,123,Φόλες-Δηλητήριο,1,Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κων. Νάνος,10,ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ,82,Φώκια,1,ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ,1,Χιονόπτωση,28,Χορευτική Ομάδα "Διαμαντής Παλαιολόγος",1,Χορευτική ομάδα Γλώσσας-Λουτρακίου,36,Χορευτικό,9,Χορευτικό Συγκρότημα "Διαμαντής Παλαιολόγος",7,ΧΟΡΟΣ,19,ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ,1,Χρήστος Βασιλούδης,26,Χριστούγεννα,198,Χριστούγεννα (βίντεο),1,Χώρα Σκοπέλου,75,Ψαροταβέρνα "ο Βράχος",20,Ψητοπωλείο ''η Κληματαριά",11,Ψιλικά είδη,2,ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ,181,AΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΣΩΠΑ,66,ACS Σκοπέλου,8,Aegean Flying Dolphins,4,Aqua Ferries,1,ARAMIS,21,Beach Bar,1,Best Shop,242,Camphill,2,COSMOSHEALTH,17,DREAM cars,2,DroneView,8,Gantas,1,GIOLDASIS COMPUTERS NETWORKS,1,GOUMAS TRANS,3,GOUMAS transport,2,HELLENIC SEAWAYS,21,Husqvarna,3,magali,9,Natura,1,Perivoliou,2,Rigas Hotel,9,RIGAS SERVICE COMPUTER & CELL PHONES,1,Saintukeri,5,SkiathosLife.gr,10,Skopelos Holidays Hotel and Spa,21,Spyrou Hotels,52,Spyrou Philoxenia,19,Spyrou Skopelos Experience,32,Vicko,43,YOUTUBE,4,
ltr
item
ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ: Θέσεις της δημοτικής παράταξης "ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ" | 3η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Θέσεις της δημοτικής παράταξης "ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ" | 3η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Θέσεις της δημοτικής παράταξης "ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ" | 3η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
https://1.bp.blogspot.com/-0Bkp8ocuGPc/YC5hHwXZfEI/AAAAAAAB2-8/38UzV6uTUjgqCBf9W0kquDKfkRYI3RangCLcBGAsYHQ/w350-h400/_DS8.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-0Bkp8ocuGPc/YC5hHwXZfEI/AAAAAAAB2-8/38UzV6uTUjgqCBf9W0kquDKfkRYI3RangCLcBGAsYHQ/s72-w350-c-h400/_DS8.jpg
ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
https://www.dromenatoutopoumas.gr/2021/02/3.html
https://www.dromenatoutopoumas.gr/
https://www.dromenatoutopoumas.gr/
https://www.dromenatoutopoumas.gr/2021/02/3.html
true
1871062361202337554
UTF-8
Φόρτωση όλων των μηνυμάτων Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις Δείτε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα... Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Προβολή όλων Συνιστάται για εσάς ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ SEARCH ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης ΠΙΣΩ ΑΡΧΙΚΗ Κυριακή Δευτέρα Tρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Tρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Mάρτιος Aπρίλιος Mάιος Ιούνιος Ιούλιος Aύγουστος Σεπτέβριος Oκτώβριος Nοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Mαρ Aπρ Mάιος Ιου Ιου Aυγ Σεπ Οκτ Nοε Δεκ Μόλις τώρα Πριν από 1 λεπτό $$1$$ minutes ago Πριν από 1 ώρα $$1$$ hours ago Χθες $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Παρακολουθούν Ακολουθεί Το περιεχόμενο είναι κλειδωμένο ΒΗΜΑ 1: Μοιραστείτε με ένα κοινωνικό δίκτυο Κάντε κλικ στο σύνδεσμο στο κοινωνικό σας δίκτυο Αντιγραφή όλων των κωδικών Επιλέξτε όλο τον κώδικα Όλοι οι κωδικοί αντιγράφηκαν στο πρόχειρο σας Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή των κωδικών / κειμένων, πατήστε [CTRL] + [C] (ή CMD + C με Mac) για αντιγραφή Πίνακας Περιεχομένων