$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

$type=grid$count=4$cate=0$rm=0$sn=0$au=0$cm=0$show=home

2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021| Ψηφίσματα της παράταξης "Σκόπελος Όλοι Μαζί"

Συμμετοχή στην 2η Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκοπέλου έτους 2021, με τηλεδιάσκεψη κάνοντας χρήση της υπηρεσίας e-presence (ΚΥΑ 429/12.3.20),Β΄850,9413/6.5.20, Β΄1704, σύμφωνα με τα οριζόμενα, στο άρθρο 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020 τεύχος Α’) και στην υπ’ αριθ. 40 Εγκύκλιο Α. Π. 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)

Ημερομηνία συνεδρίασης 03-02-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00.

Πρόσκληση: 625/29-01-2021

Γνωστοποίηση ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης        

Θέματα ημερησίας διάταξης:

1 19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (σχετ. η υπ΄ αριθ. 02/2021 απόφαση της Ο.Ε)

Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ

21η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (σχετ.η υπ΄αριθ.09/2021 απόφαση Ο.Ε)

Ψηφίζουμε: ΚΑΤΑ

3 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021 (σχετ.η υπ΄αριθ.01/2021 απόφαση Ε.Ε)

Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ Προκειμένου να επισκευαστεί επιτέλους ο δρόμος Αγ. Κωνσταντίνου.


4 Αποδοχή – κατανομή επιχορηγήσεων. 1η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 (σχετ.η υπ΄αριθ.10/2021 απόφαση Ο.Ε)

Ως προς τα έσοδα και την αποδοχή χρημάτων ψηφίζουμε ΥΠΕΡ. Ως προς τα έξοδα ψηφίζουμε ΚΑΤΑ διότι κατά την γνώμη μας όταν υπάρχει εγγραφή εσόδων η κατανομή στα έξοδα πρέπει να γίνεται μόνο για τον σκοπό αυτόν. Να εγγράφονται δηλαδή οι κωδικοί των συγκεκριμένων επιχορηγήσεων. Να μην εμπλέκονται άλλοι κωδικοί σ’ αυτές τις αναμορφώσεις ώστε να υπάρχει πλήρης και ξεκάθαρη οικονομική εικόνα.

Επίσης για την υποβολή των προτάσεων στο πρόγραμμα “ΤΡΙΤΣΗΣ” εγγράφονται στον προϋπολογισμό 44.000 euro αυτό αποτελεί υπερβολικό  κόστος διότι οι δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες και άρα θα είναι  αναπόφευκτο το να καλυφθούν από τα ταμειακά έσοδα του Δήμου. Η Τεχνική Υπηρεσία άλλωστε διαθέτει ήδη 5 αξιόμαχα μόνιμα στελέχη, ενώ η διοίκηση του Δήμου έχει μεριμνήσει και έχει  προσλάβει και 2 επιπλέον ειδικούς συνεργάτες ώστε τα τεχνικά δελτία να μπορούν κάλλιστα να  συνταχθούν από την αρμόδια  Υπηρεσία του Δήμου η οποία είναι  σίγουρο ότι  διαθέτει την απαραίτητη και βασική  τεχνογνωσία συμπλήρωσης των σχετικών δελτίων και δεν χρειάζεται να απαξιώνεται και να παροπλίζεται από ιδιωτικές τεχνικές εταιρείες. 


5 Ανάληψη από τον Δήμο Σκοπέλου του κόστους λειτουργίας και συντήρησης της επέκτασης της σχολικής μονάδας του Γυμνασίου Σκοπέλου.

Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ


6 Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Δήμου Σκοπέλου έτους 2021 (σχετ. η υπ΄ αριθ. 01/2021 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Σκοπέλου)

Η παράταξη μας στηρίζει την τουριστική προβολή όσο αφορά την συμμετοχή της Σκοπέλου στις διάφορες εκθέσεις του 2021  και οπουδήποτε άλλου εφόσον υπάρχει η οικονομική δυνατότητα στήριξης της προβολής από το Δήμο Σκοπέλου. Και μόνο μ αυτή την προϋπόθεση. Το πρόγραμμα όμως δεν είναι κοστολογημένο. Δεν υπάρχει στην εισήγηση οικονομικό αντικείμενο. Εμείς συμφωνούμε σε όλες αυτές τις δράσεις. Δεν έχουμε όμως κοστολογημένη αποτύπωση.

1) Θα μπορούσατε να μας δώσετε το περσινό κόστος των δράσεων και την απόδοση που έφεραν στον τουρισμό της περσινής σεζόν; 

2) Ποια ήταν η αποτύπωση κόστους – οφέλους πέρσι και ποια θα είναι φέτος;  

3) Πως σκοπεύετε φέτος να υποστηρίξετε τους επαγγελματίες αφού ξέρουμε όλοι ότι θα είναι μία δύσκολη χρονιά και θα υπάρχει χαμηλή ζήτηση καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών υπηρεσιών λόγω COVID-19 ; 

4) Έχει προβλέψει η Δημοτική Αρχή κονδύλι ενίσχυσης του τοπικού τουριστικού κλάδου; Μέσα στο πρόγραμμα αναφέρετε ότι για την ανάκαμψη του τουριστικού κλάδου θα χρειαστούν 3-4 χρόνια. Ποια μέτρα θα πάρετε για την ενίσχυση του τοπικού τουριστικού κλάδου που δεν είναι μόνο τα οικονομικά είναι και άλλες δράσεις (ενημέρωση εκπαίδευση κ.λ.π)  Εμείς ζητήσαμε μείωση των τελών να διευκολυνθούν οι επαγγελματίες και οι πατριώτες μας γενικά, λόγω της κατάστασης, όπως έκαναν όλοι σχεδόν οι Δήμοι της χώρας και δεν το δεχτήκατε. Το τουριστικό προϊόν δεν είναι ανεξάρτητο από το εργατικό-υπαλληλικό του δυναμικό. Σε καμία ερώτηση δεν πήραμε απάντηση. Το πρόγραμμα λοιπόν να έρθει τεκμηριωμένο στο Δημοτικό Συμβούλιο και η παράταξη μας να είστε σίγουροι ότι θα αποφασίσει με γνώμονα το καλό των Σκοπελιτών όπως ξεκάθαρα και σταθερά κάνει πάντα.

Ψηφίζουμε: ΚΑΤΑ 


7 Αίτηση για έκτακτη οικονομική ενίσχυση του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκοπέλου.

Τα σχολεία μας πρέπει πάντα να τα ενισχύουμε. Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ


8 Αίτηση για έκτακτη οικονομική ενίσχυση του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκοπέλου.

Τα σχολεία μας πρέπει πάντα να τα ενισχύουμε. Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ


9  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκοπέλου ( κατ΄ εφαρμογή του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4608/2019) για το έτος 2021 (σχετ. η υπ΄αριθ.1/2021 απόφαση της σχολικής επιτροπής) 

Πρέπει να βοηθηθούν οι Σχολικές Επιτροπές από τον Δήμο. Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ


10 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκοπέλου ( κατ΄ εφαρμογή του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4608/2019) για το έτος 2021 (σχετ. η υπ΄αριθ.1/2021 απόφαση της σχολικής επιτροπής) 

Πρέπει να βοηθηθούν οι Σχολικές Επιτροπές από τον Δήμο. Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ


11 Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Σκοπέλου, ( άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81), έτους 2021 

Μετά από κλήρωση. Τακτικά ΒΑΦΙΝΗΣ Ν. ΚΟΥΚΟΥΡΙΝΗ Σ. Αναπληρ. ΠΑΤΣΗΣ Ρ. ΡΟΔΙΟΣ Β. 


12 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν.4412/2016) έτους 2021.

Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ της συγκρότησης.


13 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν.4412/2016) έτους 2021

Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ της συγκρότησης .


14 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων έργου και λοιπών μηχανημάτων (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν.4412/2016) έτους 2021.

Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ της συγκρότησης .


15 Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων & συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, έτους 2021.

Μετά από κλήρωση. Τακτικά. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Δ. ΒΑΦΙΝΗΣ Ν. Αναπλ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Α. ΚΑΡΒΕΛΗ Σ.


16 Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων Μετά από κλήρωση για την συγκρότηση της Εκτιμητικής Επιτροπής εκποίησης, ανταλλαγής, αγοράς, εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων και μίσθωσης ακινήτων από το Δήμο (άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81), έτους 2021. 


Μετά από κλήρωση. Τακτικά ΒΑΦΙΝΗΣ Ν. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Α. Αναπλ. ΚΟΥΚΟΡΙΝΗ Σ. ΞΗΝΤΑΡΗΣ Α.

17 Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή αναδόχου μέσω Κ.Η.Σ.Κ. και για την επιλογή των μελών για τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών μέσω του ΜΗ.Μ.Ε.Δ. για το έτος 2021.

Μετά από κλήρωση. Τακτικά ΠΑΧΗΣ Η. ΛΙΘΑΔΙΩΤΗ Ε, Χ. ΓΟΥΛΑΣ Γ. Αναπλ. ΑΜΥΓΔΑΛΑΚΗ Α. ΣΟΥΛΗ Α. ΠΡΟΒΙΑ Α.


18 Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων 2021

Μετά από κλήρωση. Τακτικό ΠΑΤΣΗΣ Ρ. Αναπλ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΝΗ Σ. 


19 Συγκρότηση επιτροπής για χαρακτηρισμό ως πολυσύχναστων, των παραλιακών χώρων νήσων Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου

Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ της συγκρότησης .


20 Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ της συγκρότησης.


21 Συγκρότηση επιτροπής θεμάτων που αφορούν τα θαλάσσια μέσα αναψυχής νήσων Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου

Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ της συγκρότησης.


22 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ της συγκρότησης.


23 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ της συγκρότησης.


24 Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ της συγκρότησης.


25 Εξέταση της υπ΄αριθ. 7/24-01-2021 αίτησης του Κέντρου Μελετών Νήσου Σκοπέλου με θέμα Επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821.

Ο πολιτισμός είναι το οξυγόνο της κοινωνίας. Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ


Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Δημήτριος Κ.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Σπυριδούλα Ι.ΚΑΡΒΕΛΗ

Ρηγίνος Β.ΠΑΤΣΗΣ

Κωνσταντίνος Π.ΛΕΜΟΝΗΣ

Ηλίας Α.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Ευάγγελος Γ.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ


ΣΧΟΛΙΑ

CELESTINO | FOR WOMEN & MEN

Όνομα

''Πλατεία",22,''ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ",51,'Ένωση Ξενοδόχων Σκοπέλου,27," ΠΡΩΤΕΥΣ",176," kouziνα " souvlaki and health bar,2,"Η Γλωσσιώτισα",4,"Μονόγραμμα",10,"Ο ΝΙΚΟΣ",1,"Στο Ψητό",4,"Kastani" Beach Bar,2,<< Σκόπελος Πράσινη και Καθαρή >>,5,<< Το νησί μας πρώτα - δημιουργία ξανά >>,33,15ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ,14,1ο «Πεπαρήθειο» Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου,3,25η ΜΑΡΤΙΟΥ,33,28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,14,Α.Ο.Κεραυνός,19,ΑΓΓΕΛΙΕΣ,23,Άγγελος Ξηντάρης,3,ΑΓΙΑΣΜΟΣ,18,ΑΓΙΟΣ ΡΗΓΙΝΟΣ,20,Αγροεφόδια,25,ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ,2,Αγρότες,11,ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ,14,ΑΔΜΗΕ,6,ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ - ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΙΣΗ,8,ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,17,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,98,ΑΚΙΝΗΤΑ,3,ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ,142,ΑΛΙΕΙΑ,10,Αλλοδαποί,1,ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ,43,ΑμεΑ,1,ΑΝΕΣ FERRIES,201,ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ,6,ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ,128,ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ,56,Αντωνίου,2,ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΙΕΣ,10,Απάτη,5,ΑΠΕΡΓΙΑ,14,ΑΠΟΚΡΙΕΣ,113,Απολογισμός,3,ΑΠΟΨΕΙΣ,6,ΑΡΘΡΟ - ΚΕΙΜΕΝΟ,140,ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΣΠΟΡΑΔΩΝ,82,ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,43,ΑΤΥΧΗΜΑ,6,ΑΦΙΕΡΩΜΑ,7,Β.ΣΠΟΡΑΔΕΣ,1,ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ,64,ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ,7,ΒΙΝΤ,1,ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟΚΡΙΑΣ,16,ΒΙΝΤΕΟ ΔΙΑΦΟΡΑ,8,ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ,70,ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,32,ΒΙΝΤΕΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ,18,Βλάβες,14,ΒΟΛΟΣ,2,ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ,44,ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,38,ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,9,ΓΙΑΤΡΟΣ,83,ΓΙΟΡΤΗ,209,ΓΛΩΣΣΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,113,ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ,48,ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,36,Δ.ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ,4,ΔΑΣ ΟΤΑ,7,ΔΕΗ,29,ΔΕΥΑΣ,70,Δήμαρχος Αλοννήσου,7,Δήμαρχος Σκιάθου,3,ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,203,ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ,24,ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,39,ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ,32,ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,1051,Δημοτικά - Tοπικά νέα ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΒΙΝΤΕΟ,1,ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ,40,ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,163,Δημοτική Δημοκρατική Κίνηση Πολιτών,13,Δημοτική Τοπική Κοινότητα Σκοπέλου,1,Δημοτική Υπέρβαση,24,Δημοτικό (Βίντεο),9,Δημοτικό Συμβούλιο,32,ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,88,Δημοτικός Σύμβουλος,41,Δημοτικός υπάλληλος,1,Διαγωνισμός,4,Διαδίκτυο,7,Διακοπές,142,Διάφορα κείμενα,29,ΔΙΑΦΟΡΕΣ,9,ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,7,ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ,79,Δυστύχημα,4,ΔΩΡΕΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ,237,Εγκαίνια,14,Εθελοντισμός,8,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,693,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,386,Εκδηλώσεις καλοκαιριού 2011-2013(φωτό),12,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,142,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ,274,Εκδρομή,2,ΕΚΘΕΣΗ,2,Έκθεση,1,Εκλογές,143,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,76,Ελαιοπαραγωγή,13,Ελαιοτριβείο,9,ΕΛΛΑΔΑ,56,ΕΜΒΟΛΙΟ,4,ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ,2,Εμπόριο προϊόντων,68,Ενέργεια-Θέρμανση,4,ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,129,ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ - ΖΗΤΗΣΗ,12,ΕΠΙΔΟΜΑ,3,ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,2,Επισκευή,2,Επιστήμη,9,ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ,13,Επιτάφιος (φωτό),8,Επιχείρηση-Ανάπτυξη,3,ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ,42,ΕΡΓΑΣΙΑ,112,Ευχές,134,Εφημερίδα Βόρειες Σποράδες,1,Ζώα,6,Η Κληματαριά,26,Η Νησιώτισσα,2,Θαλάσσιο ατύχημα,2,ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ,1,ΘΕΑΤΡΟ,31,ΘΕΟΦΑΝΙΑ,29,ΘΕΣΣΑΛΙΑ,2,Ι.Μ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ,252,Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,26,Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης,3,ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΚΡΑΤΣΑ,1,ΙΣΡΑΗΛ,1,Ιστορία,7,Ιστορικά μέρη,2,Ιωάννης Καραγκιόζος,1,Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ,24,Κ.Α.Π.Η.,1,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ,41,ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,196,ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ,17,ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ,33,Κατασκευές,8,Καταστροφές,24,ΚΕΙΜΕΝΑ π. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ,238,Κέντρο Κοινότητας,17,Κέντρο Υγείας,48,Κιβωτός του Κόσμου,8,ΚΚΕ,53,Κλοπή,9,Κοινότητα,83,ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ,77,ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ,7,ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,3,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,246,ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ,299,ΚΟΣΜΟΥΓΕΙΑ,1,ΚΟΣΜΟΫΓΕΙΑ,24,Κοτανίδης,1,Κτηματολόγιο,4,ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ,57,Λιμάνι,5,ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ,40,Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου,24,ΛοΪζεια 2011,1,Λούνα Παρκ,1,ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,80,Λύκειο,2,Μ.Μ.Ε.,4,Μαθήματα,3,Μάθηση,1,Μαντούδι,17,Μανώλης Ραμαντάνης,3,Μάρκετ Τροφίμων,13,ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ,1,Μεταφορές,6,ΜΚΟ "ΠΛΕΓΜΑ",26,ΜΜΕ,17,ΜΟΥΣΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ,58,Ν.Ι.Κ.Ο.Σ,11,Ναρκωτικά,4,ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,1,Νεκτάριος Ρήγας,3,ΝΕΟ ΕΤΟΣ,4,ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,87,ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,14,Νικόλαος Καπαδούκας,6,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ,1,Ξενοδοχεία,11,ΟΑΕΔ,3,ΟΓΑ,1,Ομάδα Εργασίας Πολιτισμού,2,Ομιλία,22,ΟΝΝΕΔ,5,Οραμα-Συνεργασία-Ανάπτυξη,20,ΟΤΕ,1,Οφειλές,3,ΟΧΗΜΑΤΑ,1,Π.Α.ΜΕ,12,Παγκόσμια ημέρα,7,Παιδική Χαρά,2,Παιδικός Σταθμός,13,Παλαιό Κλήμα,3,ΠΑΡΑΔΟΣΗ,271,Παραδοσιακή Γωνιά,34,ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ,4,ΠΑΡΑΛΙΑ,2,ΠΑΣΧΑ,146,Πάτερ Αλέξιος,5,ΠΕΝΘΟΣ,46,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,138,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,26,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,221,Πολιτική Προστασία,12,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ "ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ" ΓΛΩΣΣΑΣ,9,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΚΛΗΜΑΤΟΣ,19,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,23,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,20,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,322,Πόντος,1,Πρατήριο υγρών καυσίμων,1,Προβιάς,25,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,68,Πρόεδρος,37,ΠΡΟΛΗΨΗ,133,Πρόσκοποι Σκοπέλου,8,ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,278,Πρωτομαγιά,12,Πρωτοχρονιά,62,Πρωτοχρονιά (Βίντεο),5,Πυρκαγιά,50,ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ,53,ΠΩΛΗΣΗ,6,Πώληση,3,Ρύθμιση,1,Σάκης Ζλατούδης,4,ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ,7,Σεισμός,6,ΣΚΙΑΘΟΣ,35,ΣΚΟΠΕΛΟΣ,2,Σπύρος Λεμονής,11,ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΗΣ,127,Συγκοινωνίες,8,Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου-Λυκείου,40,Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού,70,Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου,11,Σύλλογος Γυναικών Σκοπέλου,1,Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Σκοπέλου,3,Σύλλογος Επαγγελματιών Γλώσσας και Λουτρακίου,30,Συνάντηση,2,ΣΥΝΑΥΛΙΑ,32,Συνεργασία-Όραμα-Ανάπτυξη,6,ΣΥΡΙΖΑ,23,ΣΧΟΛΕΙΑ,205,Σχολή Γονέων,1,ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,54,Σχολική Επιτροπή,2,ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,5,ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,1,ΤΑΧΙ,3,Ταχυμεταφορές,5,Τέντες-Ταπετσαρίες-Καλύμματα,1,ΤΕΧΝΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΑ,64,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ,179,ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,283,Τουριστική Επιτροπή Σκοπέλου,33,ΤΡΑΠΕΖΑ,1,Τράπεζα,10,Τρόφιμα,21,Τροχαίο,2,ΥΓΕΙΑ,382,Υγρά καύσιμα,1,Υδατοδρόμιο,1,Ύδρευση,1,Υπουργός,28,Φαγητό,163,ΦΑΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,56,ΦΕΣΤΙΒΑΛ,123,Φόλες-Δηλητήριο,1,Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κων. Νάνος,10,ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ,82,Φώκια,1,Χιονόπτωση,28,Χορευτική Ομάδα "Διαμαντής Παλαιολόγος",1,Χορευτική ομάδα Γλώσσας-Λουτρακίου,36,Χορευτικό,9,Χορευτικό Συγκρότημα "Διαμαντής Παλαιολόγος",7,ΧΟΡΟΣ,19,ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ,1,Χρήστος Βασιλούδης,26,Χριστούγεννα,198,Χριστούγεννα (βίντεο),1,Χώρα Σκοπέλου,74,Ψαροταβέρνα "ο Βράχος",20,Ψητοπωλείο ''η Κληματαριά",11,Ψιλικά είδη,2,ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ,181,AΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΣΩΠΑ,66,ACS Σκοπέλου,8,Aegean Flying Dolphins,4,Aqua Ferries,1,ARAMIS,21,Beach Bar,1,Best Shop,242,Camphill,2,COSMOSHEALTH,16,DREAM cars,2,DroneView,8,Gantas,1,GIOLDASIS COMPUTERS NETWORKS,1,GOUMAS TRANS,3,GOUMAS transport,2,HELLENIC SEAWAYS,21,Husqvarna,3,magali,9,Natura,1,Perivoliou,2,Rigas Hotel,9,RIGAS SERVICE COMPUTER & CELL PHONES,1,Saintukeri,5,SkiathosLife.gr,10,Skopelos Holidays Hotel and Spa,21,Spyrou Hotels,52,Spyrou Philoxenia,19,Spyrou Skopelos Experience,32,Vicko,43,YOUTUBE,4,
ltr
item
ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ: 2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021| Ψηφίσματα της παράταξης "Σκόπελος Όλοι Μαζί"
2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021| Ψηφίσματα της παράταξης "Σκόπελος Όλοι Μαζί"
2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021| Ψηφίσματα της παράταξης "Σκόπελος Όλοι Μαζί"
https://1.bp.blogspot.com/-6gHGxGB11U4/YCKLDKzDFQI/AAAAAAAB230/pF5NZnEyaKQAXyGMlwQ5ievqBqWrQwn6gCLcBGAsYHQ/w400-h344/%25CE%2594%25CE%25B9%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AD%25CF%2582.png
https://1.bp.blogspot.com/-6gHGxGB11U4/YCKLDKzDFQI/AAAAAAAB230/pF5NZnEyaKQAXyGMlwQ5ievqBqWrQwn6gCLcBGAsYHQ/s72-w400-c-h344/%25CE%2594%25CE%25B9%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AD%25CF%2582.png
ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
https://www.dromenatoutopoumas.gr/2021/02/2-2021.html
https://www.dromenatoutopoumas.gr/
https://www.dromenatoutopoumas.gr/
https://www.dromenatoutopoumas.gr/2021/02/2-2021.html
true
1871062361202337554
UTF-8
Φόρτωση όλων των μηνυμάτων Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις Δείτε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα... Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Προβολή όλων Συνιστάται για εσάς ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ SEARCH ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης ΠΙΣΩ ΑΡΧΙΚΗ Κυριακή Δευτέρα Tρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Tρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Mάρτιος Aπρίλιος Mάιος Ιούνιος Ιούλιος Aύγουστος Σεπτέβριος Oκτώβριος Nοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Mαρ Aπρ Mάιος Ιου Ιου Aυγ Σεπ Οκτ Nοε Δεκ Μόλις τώρα Πριν από 1 λεπτό $$1$$ minutes ago Πριν από 1 ώρα $$1$$ hours ago Χθες $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Παρακολουθούν Ακολουθεί Το περιεχόμενο είναι κλειδωμένο ΒΗΜΑ 1: Μοιραστείτε με ένα κοινωνικό δίκτυο Κάντε κλικ στο σύνδεσμο στο κοινωνικό σας δίκτυο Αντιγραφή όλων των κωδικών Επιλέξτε όλο τον κώδικα Όλοι οι κωδικοί αντιγράφηκαν στο πρόχειρο σας Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή των κωδικών / κειμένων, πατήστε [CTRL] + [C] (ή CMD + C με Mac) για αντιγραφή Πίνακας Περιεχομένων