$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

$type=grid$count=4$cate=0$rm=0$sn=0$au=0$cm=0$show=home

Τοῦ θείου Ψυχοσάββατου οἱ ἀπαραίτητες οἱ ἐπισκέψεις...

 "Ἐπιστρέφουμε στά Κοιμητήρια γιά ν᾿ ἀναμνησθοῦμε καί νά τιμήσουμε τούς Νεκρούς"      Κώστας Ε. Τσιρόπουλος Ἔζησες τά πρῶτα σου χρ...
 "Ἐπιστρέφουμε στά Κοιμητήρια γιά ν᾿ ἀναμνησθοῦμε καί νά τιμήσουμε τούς Νεκρούς"
     Κώστας Ε. Τσιρόπουλος

Ἔζησες τά πρῶτα σου χρόνια σ᾿ ἕνα χωριό, στό ὁποῖο τό Κοιμητήριο ἦταν, ὅπως παλαιότερα, δίπλα στόν ἐνοριακό ναό. Ἔτσι, πηγαίνοντας γιά ἐκκλησιασμό, ἔπρεπε ἐξάπαντος νά περάσεις ἀπό τό δρομάκι πού ἦταν πάνω ἀπ' αὐτό, τό ὁποῖο σ᾿ ὅλες τίς ἐποχές εἶχε πάντα κάτι τό διαφορετικό νά δείξει, νά μᾶς φανερώσει.
Μιά μελαγχολική ἔκφραση τό φθινόπωρο καί τό χειμώνα, ἀντίθετα μέ τήν ἄνοιξη πού μοσχοβολοῦσε ὁ τόπος ἀπό τά λουλούδια, ἐνῶ τό καλοκαίρι τό μοσχοθυμίαμα, μέ τό ὁποῖο θυμίαζαν τούς τάφους, ἐσερνε μαζί του καί τήν ἰδιότυπη μοσχοβολιά τοῦ ξεραμμένου χορταριοῦ.

Τά χρόνια πέρασαν· μαζί μ᾿ αὐτά καί μιά μεγάλη μερίδα ἀνθρώπων τοῦ χωριοῦ, πού θάφτηκαν σ᾿ ἐκεῖνα τά ἀργιλώδη σκουρόχρωμα καφετιά χώματα. Ὡστόσο, σήμερα, Ψυχοσάββατο, πού τούς θυμᾶσαι, σκέφτεσαι πώς ὁ καθένας ἀπ᾿ αὐτούς πῆρε μαζί του κι ἔνα κόσμο δικό του, κόσμο ἱστορημένο μέ γεγονότα, λέξεις καί δάκρυα, πού στό ἀναμεταξύ τους φανερώνονταν, ὅπως ἐκεῖνα δηλαδή, τά ταπεινά  βουνίσια λουλουδάκια, μέ λιγοστά ἴχνη χαρᾶς....... Μιᾶς χαρᾶς πού γιά νά βγεῖ στήν ἐπιφάνεια, χρειαζόταν προσευχή, ὑπομονή, ἀγωνία καί σιωπή.
Ἀντικρύζεις σήμερα,  πού διαβάζεις τά ὀνόματα τῶν γνωστῶν σου Κεκοιμημένων, τά σκαμένα τους πρόσωπα, ὅπου μέσα στ᾿ αὐλάκια τοῦ μετώπου ὁ ἰδρώτας ἦταν, χειμώνα καλοκαίρι, ἀσταμάτητος· ὅπως ἀσταμάτητη μέσα στήν καρδιά ἦταν ἡ πληγή πού ἄφηνε τό αἷμα νά ποτίζει τήν ψυχή, γιά νά ξεδιψάει ἀπό τή συνεχή τήν ἀμάχη.

Ψυχοσάββατο· μιά λέξη πού ἔχει γι᾿ ἄλλους τόν τρόμο τοῦ θανάτου, γιά ἄλλους ὅμως εἶναι τό πανηγύρι πού ἑνώνει ζῶντες καί κεκοιμημένους. Τούς ἐνώνει  γιά νά κουβεντιάσουν μυστικά, καθώς ἀπαγγέλονται τά ὀνόματα τῶν δευτέρων, γιά συναντηθοῦν παναπεῖ μέσα στό χῶρο ἐκεῖνο τῆς ἐκκλησιᾶς,  ὅπου βαπτίστηκαν, στεφανώθηκαν, πάντρεψαν τά παιδιά τους καί, τέλος, κηδεύτηκαν. Γι᾿αὐτό καί τοῦτο τό πανηγύρι ἔχει τόν κορυφαῖο, τόν χαρμολυπικό του χαρακτήρα, πού μεταθέτει ἐξάπαντος τό κέντρο βάρους γιά τόν κάθε πιστό ἀπό τήν ἔναγχο καθημερινότητα στό φῶς καί στήν ὀμορφιά τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, πού στέκει σιμά μας καί εὐλογεῖ. Παρ᾿ ὄλες τίς ἀταξίες καί τά μάταια πράγματα πού προσδοκοῦμε ἤ διακονοῦμε, οἱ ἀδαεῖς.....

Ἄν, τώρα, βρεθεῖς στό Κοιμητήριο σέ ὥρα δειλινή καί ἥσυχη, τότε εἶναι δυνατό νά καταλάβεις πολύ καλά γιατί οἱ προγονοί μας, ἀπό τόν Πλάτωνα μέχρι καί τούς Νηπτικούς Πατέρες ἀποκαλοῦσαν τή φιλοσοφία "Μελέτη θανάτου". Γιατί μονάχα ἄν προσεγγίσεις μέ ὅλες τίς κεραῖες τῆς ψυχῆς σου τό μυστήριο τοῦ θανάτου καί κατανοήσεις τό βάθος καί περιεχόμενο πού κρύβουν οἱ λέξεις, τότε ἀσφαλῶς ἔχεις μελετήσει τό ὄντως μέγιστον μάθημα: αὐτό τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου κι ἔχεις ἀσφαλῶς καταφέρει νά συλλαβἰσεις τό ἀλφαβητάρι τους. Μέ προνόμιο ἰκανό τήν εὐθυγράμμιση τοῦ βίου σου πάνω στόν κανόνα τῆς ἐφημερίας, στήν ὁποία πορευόμαστε, κατά τό λόγιο τοῦ ἱεροῦ Ψαλτῆρος "Ἄνθρωπος ὡσεί χόρτος αἱ ἠμέραι αὐτοῦ· ὡσεί ἄνθος τοῦ ἀγροῦ οθτως ἐξανθήσει"(Ψαλμ.102, 15)

Στό Κοιμητήριο ὅμως ἔχεις καί ἕνα ἄλλο προνόμιο: τό νά ἀποκρυπτογραφεῖς τή σιωπή τῶν νεκρῶν, καθώς στά μάρμαρα άρχίζει νά κατεβαίνει ἡ ἀπόβραδη δροσιά, ὥστε νά νομίζεις ὅτι εἶναι τά δάκρυά τους· δάκρυα, γιά ὅσα δέν πρόφτασαν νά πράξουν γιά τήν ψυχή τους. Καί τούς συνερίζεσαι γι᾿ αὐτό, καί προσεύχεσαι, ὤστε νά ταχθοῦν οἱ ψυχές τους "μετά τῶν ἀγίων", καί "ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου"(Ἀπ.9, 1)· μέ λίγα λόγια ν᾿ ἀναπαυτοῦν, ἀφοῦ στόν ἐγκόσμιο βίο τους πολλά ἦταν ἐκεῖνα πού τούς φαρμάκωσαν καί ἐλάχιστα, μετρημένα στά δάκτυλα, ἐκεῖνα πού τούς χάρισαν στιγμές χαμογελαστές.

Ψυχοσάββατο σήμερα, λοιπόν· ἡμέρα μνήμης καί σιωπῆς πού ἔρχεται ἀπό μακρυά μαζί μέ τίς Μορφές τῶν "φίλων, γνωστῶν καί συγγενῶν" νά ἀποθέσει στήν ψυχή τήν ἐλπίδα ὅτι θά ξανανταμώσετε, ὅτι θά ὑπάρξει συνάντηση στό χῶρο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Κι αὐτό τό καταλαβαίνεις, τό βιώνεις καί τό συνειδητοποιεῖς στό Κοιμητήριο, ὅπου ἀναπαύονται τά σώματα, ἀλλά καί διακρατεῖται ζωντανή ἡ μνήμη.

π. Κων. Ν. Καλλιανὸς


ΣΧΟΛΙΑ


Virginias Style | Χειροποίητες Δημιουργίες- Handmade Creations

CELESTINO | FOR WOMEN & MEN

Όνομα

''Πλατεία",22,''ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ",72,'Ένωση Ξενοδόχων Σκοπέλου,30," ΠΡΩΤΕΥΣ",192," kouziνα " souvlaki and health bar,2,"Η Γλωσσιώτισα",4,"Μονόγραμμα",10,"Ο ΝΙΚΟΣ",1,"Στο Ψητό",4,"Kastani" Beach Bar,2,"Virginias Style",4,<< Σκόπελος Πράσινη και Καθαρή >>,5,<< Το νησί μας πρώτα - δημιουργία ξανά >>,52,15ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ,18,1ο «Πεπαρήθειο» Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου,3,25η ΜΑΡΤΙΟΥ,46,28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,19,Α.Ο. ΣΚΟΠΕΛΟΥ,2,Α.Ο.Κεραυνός,19,ΑΓΓΕΛΙΕΣ,36,Άγγελος Ξηντάρης,4,ΑΓΙΑΣΜΟΣ,27,ΑΓΙΟΣ ΡΗΓΙΝΟΣ,30,Αγροεφόδια,25,ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ,3,Αγρότες,12,ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ,16,ΑΔΜΗΕ,11,ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ - ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΙΣΗ,8,ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,23,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,125,ΑΙΤΗΣΕΙΣ,4,ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ,2,ΑΚΙΝΗΤΑ,3,ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ,217,ΑΛΙΕΙΑ,20,Αλλοδαποί,2,ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ,70,ΑμεΑ,6,ΑΝΕΣ FERRIES,224,ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ,6,ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ,164,ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ,73,Αντωνίου,4,ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΙΕΣ,11,Απάτη,10,ΑΠΕΡΓΙΑ,28,ΑΠΟΚΡΙΕΣ,129,Απολογισμός,3,ΑΠΟΨΕΙΣ,16,ΑΡΘΡΟ - ΚΕΙΜΕΝΟ,157,ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ,4,ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,58,ΑΤΥΧΗΜΑ,29,ΑΦΙΕΡΩΜΑ,8,Β.ΣΠΟΡΑΔΕΣ,59,ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΔΙΟΣ,1,ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ,75,ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ,13,βιν,1,ΒΙΝΤ,1,ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟΚΡΙΑΣ,17,ΒΙΝΤΕΟ ΔΙΑΦΟΡΑ,25,ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ,74,ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,39,ΒΙΝΤΕΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ,18,Βλάβες,16,ΒΟΛΟΣ,22,ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ,65,ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,40,ΒΡΑΒΕΙΟ,3,ΓΑΜΟΣ,2,ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,10,ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ,2,ΓΙΑΤΡΟΣ,94,ΓΙΟΡΤΗ,236,ΓΛΩΣΣΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,217,γυμνα,1,ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ,59,ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,49,Δ.ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ,4,ΔΑΣ ΟΤΑ,26,ΔΑΣΟΣ,2,ΔΕΔΔΗΕ,2,ΔΕΗ,35,ΔΕΥΑΣ,87,Δήμαρχος Αλοννήσου,8,Δήμαρχος Σκιάθου,3,ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,253,ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ,37,δημο,2,ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,43,ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ,42,ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,1329,Δημοτικά - Tοπικά νέα ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΒΙΝΤΕΟ,4,ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ,80,ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,208,Δημοτική Δημοκρατική Κίνηση Πολιτών,13,Δημοτική Τοπική Κοινότητα Σκοπέλου,1,Δημοτική Υπέρβαση,24,Δημοτικό (Βίντεο),9,Δημοτικό Συμβούλιο,61,ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,92,Δημοτικός Σύμβουλος,57,Δημοτικός υπάλληλος,1,Διαγωνισμός,10,Διαδίκτυο,13,Διακοπές,149,ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ,3,Διάφορα κείμενα,29,ΔΙΑΦΟΡΕΣ,8,ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,58,ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ,5,ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ,124,Δυστύχημα,4,ΔΩΡΕΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ,315,ΕΓΓΡΑΦΕΣ,2,Εγκαίνια,18,Εθελοντισμός,12,ΕΘΙΜΟ,3,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,723,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,472,Εκδηλώσεις καλοκαιριού 2011-2013(φωτό),12,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,180,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ,309,Εκδρομή,3,ΕΚΘΕΣΗ,7,Έκθεση,1,Εκλογές,163,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,129,Ελαιοπαραγωγή,16,Ελαιοτριβείο,12,ΕΛΛΑΔΑ,253,Ελληνική Ομάδα Διάσωσης,1,ΕΛΤΑ,2,ΕΜΒΟΛΙΟ,50,ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ,3,Εμπόριο προϊόντων,74,Ενέργεια-Θέρμανση,4,ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,375,ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ - ΖΗΤΗΣΗ,11,ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ,4,ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ,2,ΕΠΙΔΟΜΑ,5,ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,2,ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ,3,Επισκευή,3,Επιστήμη,10,ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ,15,Επιτάφιος (φωτό),10,Επιχείρηση-Ανάπτυξη,5,ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ,53,ΕΡΓΑΣΙΑ,174,ΕΣΤΙΑΣΗ,31,Ευχές,171,Εφημερίδα Βόρειες Σποράδες,1,ΕΦΚΑ,1,Ζώα,17,Η Κληματαριά,26,Η Νησιώτισσα,2,Θαλάσσιο ατύχημα,2,ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ,3,ΘΕΑΤΡΟ,34,ΘΕΟΦΑΝΙΑ,37,ΘΕΣΣΑΛΙΑ,3,Ι.Μ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ,291,Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,27,Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης,3,ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΚΡΑΤΣΑ,1,ΙΣΡΑΗΛ,1,Ιστορία,12,Ιστορικά μέρη,2,Ιωάννης Καραγκιόζος,1,Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ,27,Κ.Α.Π.Η.,1,Κ.Ε.Π.,2,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ,82,ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,260,ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ,29,ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ,125,ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,1,Κατασκευές,11,Καταστροφές,62,ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ,1,ΚΕΙΜΕΝΑ π. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ,280,Κέντρο Κοινότητας,30,Κέντρο Υγείας,79,ΚΕΠ,2,Κιβωτός του Κόσμου,9,ΚΚΕ,87,Κλοπή,12,Κοινότητα,83,ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ,92,ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ,13,ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,8,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,380,ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ,426,ΚΟΣΜΟΥΓΕΙΑ,2,ΚΟΣΜΟΫΓΕΙΑ,107,Κοτανίδης,1,Κτηματολόγιο,4,ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ,132,ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ,1,ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ,6,Λιμάνι,26,ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ,76,Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου,61,ΛοΪζεια 2011,1,Λούνα Παρκ,1,ΛΟΥΤΡΑΚΙ,2,ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,135,Λύκειο,2,Μ.Μ.Ε.,5,Μαθήματα,4,Μάθηση,1,Μαντούδι,19,Μανώλης Ραμαντάνης,3,Μάρκετ Τροφίμων,14,ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ,1,Μεταφορές,11,ΜΚΟ "ΠΛΕΓΜΑ",27,ΜΜΕ,42,ΜΟΥΣΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ,81,Ν.Α.Ο.Σ,2,Ν.Ι.Κ.Ο.Σ,12,Ναρκωτικά,4,ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,9,Νεκτάριος Ρήγας,3,ΝΕΟ ΕΤΟΣ,13,ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,118,ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,15,Νικόλαος Καπαδούκας,9,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ,3,Ξενοδοχεία,11,ΟΑΕΔ,4,ΟΓΑ,1,ΟΙΚΙΣΜΟΣ,1,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1,Ομάδα Εργασίας Πολιτισμού,2,Ομιλία,26,ΟΝΝΕΔ,7,Οραμα-Συνεργασία-Ανάπτυξη,20,ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ,48,ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ,1,ΟΤΕ,2,Οφειλές,4,ΟΧΗΜΑΤΑ,4,Π.Α.ΜΕ,15,Παγκόσμια ημέρα,11,Παιδική Χαρά,3,Παιδικός Σταθμός,21,Παλαιό Κλήμα,5,ΠΑΡΑΔΟΣΗ,316,Παραδοσιακή Γωνιά,34,ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ,5,ΠΑΡΑΛΙΑ,2,ΠΑΣΧΑ,187,Πάτερ Αλέξιος,5,ΠΕΝΘΟΣ,95,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,166,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,28,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,316,Πολιτική Προστασία,41,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ "ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ" ΓΛΩΣΣΑΣ,14,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΚΛΗΜΑΤΟΣ,27,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,28,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,20,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,32,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,324,Πόντος,1,ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,1,Πρατήριο υγρών καυσίμων,1,προ,1,Προβιάς,25,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,110,Πρόεδρος,51,ΠΡΟΛΗΨΗ,208,Πρόσκοποι Σκοπέλου,8,ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,289,Πρωτομαγιά,19,Πρωτοχρονιά,60,Πρωτοχρονιά (Βίντεο),5,ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ,1,Πυρκαγιά,106,ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ,82,ΠΩΛΗΣΗ,8,Πώληση,3,Ρύθμιση,1,Σ,1,Σάκης Ζλατούδης,4,ΣΑΟΝΗΣΟΣ,6,ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ,15,Σεισμός,16,ΣΚΙΑΘΟΣ,63,ΣΚΟΠΕΛΟΣ,134,Σπύρος Λεμονής,11,ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΗΣ,197,Συγκοινωνίες,14,Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου-Λυκείου,45,Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού,71,Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου,11,Σύλλογος Γυναικών Σκοπέλου,1,Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Σκοπέλου,3,Σύλλογος Επαγγελματιών Γλώσσας και Λουτρακίου,32,Συνάντηση,2,ΣΥΝΑΥΛΙΑ,38,Συνεργασία-Όραμα-Ανάπτυξη,6,ΣΥΡΙΖΑ,27,ΣΧΟΛΕΙΑ,247,Σχολή Γονέων,2,ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,62,Σχολική Επιτροπή,2,ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,16,ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,1,ΤΑΧΙ,3,Ταχυμεταφορές,5,Τέντες-Ταπετσαρίες-Καλύμματα,1,ΤΕΧΝΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΑ,94,Τεχνικό Γραφείο,3,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ,192,ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,382,Τουριστική Επιτροπή Σκοπέλου,78,ΤΡΑΓΩΔΙΑ,6,ΤΡΑΠΕΖΑ,3,Τράπεζα,10,Τρόφιμα,21,Τροχαίο,2,ΥΓΕΙΑ,369,Υγρά καύσιμα,1,Υδατοδρόμιο,1,Ύδρευση,1,Υπουργός,44,Φαγητό,164,ΦΑΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,72,ΦΕΣΤΙΒΑΛ,125,ΦΛΟΙΣΒΟΣ,1,Φόλες-Δηλητήριο,2,Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κων. Νάνος,10,ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ,119,Φώκια,1,ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ,2,Χιονόπτωση,44,Χορευτική Ομάδα "Διαμαντής Παλαιολόγος",1,Χορευτική ομάδα Γλώσσας-Λουτρακίου,36,Χορευτικό,11,Χορευτικό Συγκρότημα "Διαμαντής Παλαιολόγος",7,ΧΟΡΟΣ,24,ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ,1,Χρήστος Βασιλούδης,26,Χριστούγεννα,213,Χριστούγεννα (βίντεο),1,Χώρα Σκοπέλου,102,ΨΑΡΕΜΑ,1,Ψαροταβέρνα "ο Βράχος",20,Ψητοπωλείο ''η Κληματαριά",11,Ψιλικά είδη,2,ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ,185,AΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΣΩΠΑ,92,ACS Σκοπέλου,8,Aegean Flying Dolphins,4,Aqua Ferries,1,ARAMIS,21,Beach Bar,1,Best Shop,245,Camphill,2,COSMOSHEALTH,92,DREAM cars,2,DroneView,9,EΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,1,Flisvos restaurant,1,Gantas,1,GIOLDASIS COMPUTERS NETWORKS,2,GOUMAS TRANS,4,GOUMAS transport,3,HELLENIC SEAWAYS,28,Husqvarna,3,La Casa De Phone,2,magali,9,Natura,1,Perivoliou,2,Rigas Hotel,9,RIGAS SERVICE COMPUTER & CELL PHONES,1,SΕAJETS,23,Saintukeri,5,SAOS FERRIES,10,SkiathosLife.gr,10,Skopelos Holidays Hotel and Spa,21,Spyrou Hotels,52,Spyrou Philoxenia,19,Spyrou Skopelos Experience,34,Vicko,43,Vigla Cafe,10,YOUTUBE,4,
ltr
item
ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ: Τοῦ θείου Ψυχοσάββατου οἱ ἀπαραίτητες οἱ ἐπισκέψεις...
Τοῦ θείου Ψυχοσάββατου οἱ ἀπαραίτητες οἱ ἐπισκέψεις...
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1StOLk2q5MCbZ-fbFcj1Fhf3wD5SRMMznUFYvooKKqEfsLvHLATzlyYv1Bwh-OcvckDDaGXVqkkO3buDEpXh6hDVd9vj07vRgziDc7akt5rkN3PB91PJOux2nUyW2d3fV4CLsPFatUhE/s320/%25CE%259A%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BC%25CE%25B7%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF.._.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1StOLk2q5MCbZ-fbFcj1Fhf3wD5SRMMznUFYvooKKqEfsLvHLATzlyYv1Bwh-OcvckDDaGXVqkkO3buDEpXh6hDVd9vj07vRgziDc7akt5rkN3PB91PJOux2nUyW2d3fV4CLsPFatUhE/s72-c/%25CE%259A%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BC%25CE%25B7%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF.._.jpg
ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
https://www.dromenatoutopoumas.gr/2017/06/blog-post_17.html
https://www.dromenatoutopoumas.gr/
https://www.dromenatoutopoumas.gr/
https://www.dromenatoutopoumas.gr/2017/06/blog-post_17.html
true
1871062361202337554
UTF-8
Φόρτωση όλων των μηνυμάτων Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις Δείτε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα... Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Προβολή όλων Συνιστάται για εσάς ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ SEARCH ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης ΠΙΣΩ ΑΡΧΙΚΗ Κυριακή Δευτέρα Tρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Tρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Mάρτιος Aπρίλιος Mάιος Ιούνιος Ιούλιος Aύγουστος Σεπτέβριος Oκτώβριος Nοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Mαρ Aπρ Mάιος Ιου Ιου Aυγ Σεπ Οκτ Nοε Δεκ Μόλις τώρα Πριν από 1 λεπτό $$1$$ minutes ago Πριν από 1 ώρα $$1$$ hours ago Χθες $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Παρακολουθούν Ακολουθεί Το περιεχόμενο είναι κλειδωμένο ΒΗΜΑ 1: Μοιραστείτε με ένα κοινωνικό δίκτυο Κάντε κλικ στο σύνδεσμο στο κοινωνικό σας δίκτυο Αντιγραφή όλων των κωδικών Επιλέξτε όλο τον κώδικα Όλοι οι κωδικοί αντιγράφηκαν στο πρόχειρο σας Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή των κωδικών / κειμένων, πατήστε [CTRL] + [C] (ή CMD + C με Mac) για αντιγραφή Πίνακας Περιεχομένων